Blog
Voorschot bedrag: Hoe zit dat nu?!

28 oktober 2020

Op onze klantenservice krijgen we veel vragen over voorschotbedragen. Eigenlijk moet ik zeggen: over de maandtermijn, want dat is de officiële benaming. En als we nieuwe klanten bellen krijgen we ook vaak de vraag “wat ga ik per maand betalen?”

Deze vraag is natuurlijk logisch, maar eigenlijk draait het daar niet om. Wat u per maand betaalt is een voorschot op wat komen gaat: uw jaarnota. Waar het om draait zijn uw leveringstarieven voor gas en stroom: uiteindelijk bepaalt uw verbruik keer de tarieven wat u moet betalen, en niet de maandtermijn!

Bij Gezinsenergie hebben we ervoor gekozen om uw maandtermijn te baseren op het historisch verbruik van uw woning. Dit verbruik staat geregistreerd bij uw netbeheerder. Wij vinden dit de meest eerlijke manier van het vaststellen van uw voorschot: we willen niet dat u verrast wordt op uw jaarnota. Dit betekent ook dat bijvoorbeeld na een hele milde winter, zoals de afgelopen winter, veel klanten behoorlijk wat geld terugkregen. Dit betekent echter niet automatisch dat wij uw voorschot meteen ook sterk verlagen. Door een milde winter zal het historisch verbruik zeker dalen, maar het is niet verstandig om een historisch zachte winter meteen volledig te verwerken in uw nieuwe voorschot: bij een normale of strenge winter kan dit een onaangename volgende jaarnota veroorzaken, en dat willen we graag voorkomen. Even een voorbeeld:

“U bent klant vanaf juni 2019. De winter van 2020 was extreem zacht. Op uw jaarnota van juni 2020 heeft u 240 eur terug ontvangen. Uw nieuwe maandtermijn wordt niet meteen met 20 EUR verlaagd, maar hooguit met enkele euro’s, omdat de kans erg klein is dat we nog een dergelijke winter meemaken.”

Overigens heeft u altijd de mogelijkheid om uw maandtermijn aan te passen: zowel omhoog als omlaag  (10%) via ons vernieuwde portal. In bijzondere situaties, bijvoorbeeld bij een nieuwe woning, verhuizing of wijziging in uw persoonlijke omstandigheden (u doet het verwarmde zwembad de deur uit) kunt u in overleg met ons altijd uw voorschotbedrag aanpassen.

Uw voorschotbedrag kan ook aangepast worden aan het begin van een nieuw kalenderjaar. Ieder jaar bepaalt de overheid de nieuwe energiebelastingen. Als deze flink wijzigen, adviseren wij u uw voorschotbedrag aan te passen. Is er een strenge winter? Dan heeft dat een behoorlijke invloed op uw verbruik. Ook dan adviseren wij u om uw voorschotbedrag aan te passen. U ontvangt daarover uiteraard tijdig bericht van ons.

Wij vinden onze manier van het vaststellen van het voorschot de meest transparante en eerlijke manier. Helaas merken wij dat niet elke maatschappij daar zo over denkt. In principe hebben maatschappijen de vrijheid om zelf het voorschot te bepalen. Wat we nu zien gebeuren is dat verschillende maatschappijen de voorschotten baseren op de recente winter. Men vraagt dan naar het actuele verbruik (niet het historische verbruik), en men baseert het voorschot bedrag dan op de winter van 2020. Even ons voorbeeld van hierboven erbij pakken: u krijgt dan een nieuw voorschot dat 15 EUR tot 20 EUR lager ligt, en men probeert u te doen geloven dat u daardoor 15 EUR tot 20 EUR per maand bespaart. Dat is volstrekt onjuist, maar het is helaas aan de orde van de dag. Niet eerlijk, niet transparant maar helaas worden sommige klanten op die manier toch misleid, terwijl de daadwerkelijke prijsverschillen uiterst gering zijn. Wees dus alert op gerommel met voorschotbedragen. Wij staan voor een eerlijk voorschotbedrag!

Hoe zit het dan met zonnepanelen? De opbrengsten van zonnepanelen worden jaarlijks door de netbeheerders met ons afgerekend. Om die reden kunnen we opbrengsten van zonnepanelen nog niet volledig verwerken in de voorschotbedragen. De netbeheerders zijn wel bezig met een oplossing hiervoor waardoor wij op termijn uw voorschotbedrag kunnen aanpassen aan uw eigen opwekking.

Ten slotte…de energiewereld in Nederland zit soms best complex in elkaar. Ook wij hebben te maken met regelgeving, en we proberen daarom de zaken zo helder mogelijk voor te stellen. Soms denken we wel eens; moeten we niet naar het Engelse model? In Engeland betaalt iedereen gewoon aan het einde van de maand zijn verbruik keer het tarief, minus een voorschot. We hebben steeds meer slimme meters, en op deze manier zijn er nooit meer verrassingen. Gevolg is wel dat mensen vanaf oktober tot en met april hele hoge rekeningen krijgen, en vanaf mei tot en met september hele lage rekeningen. Dat vergt wel een bepaalde discipline. Bij Gezinsenergie zijn we wel bezig met dergelijke ontwikkelingen. Maar daarover later meer!

Met energieke groet,

Gijsbert Kamerman